สกสค. ร่วมพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566 สวนลุมพินี
Image

สกสค. ร่วมพิธี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี 2566

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

      เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดงาน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สโมสร สถานศึกษา และลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธี พร้อมจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ พร้อมกันทั่วประเทศ

       นส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดร. จีรารักษ์ โสกัณทัต ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีรุ่งทิพย์  :  ถ่ายภาพ เขียนข่าว อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร   สำนักอำนวยการ

รูปภาพ