สกสค. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567
Image

สกสค. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สกสค. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายเฉลิมชนม์  แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมประชุม
นุชรี นงนุช : ถ่ายภาพ/อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

สำนักอำนวยการ


รูปภาพ