สกสค. มอบเงินค่าจัดการศพ ให้แก่ทายาทของสมาชิกผู้เสียชีวิต รายละ 200,000 บาท
Image

  

รูปภาพ