สกสค. ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย
Image

สกสค. ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย
          ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ โดยจัดให้มีการรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้อาวุโส โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้อาวุโส นายจรูญ ชูลาภ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายวิทยา บริบูรณ์ทรัพย์ ประธานกรรมการบริหารชมรมข้าราชการและครูอาวุโสของกระทรวงศึกษาธิการ การจัดงานครั้งนี้ มีผู้บริหาร สมาชิก ช.อ.ศ., มบอศ. ข้าราชการและบุคลากรในกำกับกระทรวงศึกษาธิการร่วมพิธี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ


กัลยรัตน์ : ภาพ/ข่าว/เว็บไซ

กล่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ