สกสค. ขอเชิญชวน ข้าราชการ ครูและบุคลาทางการศึกษาและประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร
Image

เชิญชวน ข้าราชการ ครูและบุคลาทางการศึกษา และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร


     สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เชิญชวนข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาธิการและประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ  ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗