สกสค. เปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางกฎหมายให้แก่ครู
Image

สกสค. เปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางกฎหมายให้แก่ครู


     สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดโครงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กู้เงินตามโครงการเงินกู้สวัสดิการ ช.พ.ค. กับธนาคารออมสินทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกันที่ประสบปัญหาในการชำระหนี้ ตามนโยบาย 4 ไม่ คือ “ไม่ฟ้อง ไม่ยึดทรัพย์ ไม่ขายทอดตลาด ไม่ฟ้องละลาย” ให้กับสมาชิกที่ยินดีเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารออมสิน
     โดยสมาชิกผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถสแกน
QR Code เพื่อลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2105 4987 ต่อ 1600 – 1601 หรือสำนักงาน สกสค. จังหวัดสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน

รูปภาพ