ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สกสค.
Image
Thumbnail
หอพัก สกสค. ต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา มรภ.สงขลา
 13 พ.ค. 2567  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
โรงพยาบาลครู นำทีมแพทย์ – พยาบาล ให้บริการเชิงรุก ตรวจสุขภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
 11 พ.ค. 2567  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการเชิงรุก ลุยตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา นำร่องพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
 10 พ.ค. 2567  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร จำนวน 53 จังหวัด
 10 พ.ค. 2567  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เลขาธิการฯ สกสค. หารือประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จับมือแก้หนี้ครูและบุลากรทางการศึกษา
 9 พ.ค. 2567  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. หารือร่วมกับซีพี ออลล์ เพื่อยกระดับเพิ่มสวัสดิการให้แก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา
 2 พ.ค. 2567  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. จับมือ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์คอร์ป จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม MOU
 1 พ.ค. 2567  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
มอบเงินค่าจัดการศพ และวางพวงหรีด
 1 พ.ค. 2567  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
 30 เม.ย. 2567  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำแผนอพยพหนีไฟและการฝึกซ้อมแผนป้องกันและการระงับอัคคีภัย”
 29 เม.ย. 2567  |   อ่านต่อ...