คำสั่งที่ 338/2564 เรื่อง แก้ไขคำผิดในคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ที่ 321/2564 เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์