สมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบเลขาฯ หารือแนวทางการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้
Image

สมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบเลขาฯ

หารือแนวทางการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้

 

         เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทพหัสดินชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ให้การต้อนรับประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประธานสมาพันธ์ครูยะลา และคณะครูในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการจัดสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งยังให้กำลังใจและขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการสกสค.ที่ช่วยเหลือดูแลด้านสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษามาโดยตลอด และล่าสุดยังได้ช่วยประสานการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิต

ดวงกมล : ข่าว

                                                               กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

รูปภาพ