การประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
Image

การประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

       นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู การจัดสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากร จัดโดยสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งลงพื้นที่เพื่อให้แนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู พร้อมด้วยนายทรงธรรม สุรินต๊ะ ผู้ชำนัญพิเศษ โดยมี นายภูวดล ไชยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี ผอ.เพ็ชรินทร์ ศรีสุธรรม อุปนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอเหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี ให้การต้อนรับและมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 150 คน เมื่อวันที่ 24ธันวาคม 2564ณ หอประชุมโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี


รุ่งทิพย์ :  ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ

รูปภาพ