สกสค. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
Image

สกสค. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

             เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานกล่าวนำประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ในการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วย นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา นายวีระพงษ์ ทองผา นางสาววรพรรณ จริตธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ


ดวงกมล : ข่าว

นุชรี,รุ่งทิพย์ : ภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ