สกสค. จัดประมูลรถยนต์ ปิดการประมูลได้ทั้ง 22 คัน
Image

สกสค. จัดประมูลรถยนต์ ปิดการประมูลได้ทั้ง 22 คัน

 

     เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 22 คัน โดยมี ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ฯ พร้อมด้วยนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา   นายวีรพงษ์ ทองผา    และนางสาว วรพรรณ จริตธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ให้เกียรติร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน และพ่อค้ารถมือสองเข้าร่วมประมูลกันอย่างคับคั่ง

       ช่วงเวลา 08.30 – 09.30 น. เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลลงทะเบียน และวางเงินเพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคา และจะคืนให้กับผู้ที่ประมูลไม่ได้หลังจากการประมูลสิ้นสุดลง จากนั้นเริ่มการประมูล ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

       ทั้งนี้ รถยนต์ที่ทำการขายทอดตลาด มีจำนวนทั้งสิ้น 22 คัน ได้แก่ รถยนต์นั่งเก๋งยี่ห้อ Mercedes-Benz Ml250 Cdi ปี 2013 จำนวน 1 คัน รถยนต์นั่งเก๋งยี่ห้อ Toyota Camry Hybrid จำนวน 5 คัน รถยนต์นั่งเก๋งยี่ห้อ Toyota Prius ปี 2011 จำนวน 7 คัน และรถยนต์เอนกประสงค์ยี่ห้อ Toyota Fortuner ปี 2010 จำนวน 11 คัน ซึ่งการประมูลครั้งนี้ดำเนินการโดยวิธีการสู้ราคาประมูลด้วยวาจา (แยกขายเป็นคัน ๆ) เริ่มต้นที่ราคาขายขั้นต่ำของแต่ละรายการโดยสู้ราคาเพิ่มขึ้นครั้งละไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ด้วยวิธีการยกป้ายหมายเลข

        สำหรับการประมูลครั้งนี้มีผู้ทำการประมูลรถยนต์ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ทั้งหมด 22 คัน โดยผู้ที่ประมูลรถยนต์ได้ต้องดำเนินการโอนทะเบียนรถยนต์ที่ประมูลได้ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับหนังสือแจ้งการโอนและต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เกี่ยวกับการโอนทะเบียนตามรายการที่ประมูลทั้งหมด

 ดวงกมล : ข่าว

นุชรี / รุ่งทิพย์  :  ภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร


รูปภาพ