สกสค. ประชุมคณะกรรมการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Image

สกสค. ประชุมคณะกรรมการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยนายวีระพงษ์ ทองผา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. รองประธานคณะกรรมการดังกล่าว และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาร่างแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. 3 ปี (พ.ศ. 2566 – 2568) รวมทั้งการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. (www.otep.go.th) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และสมาชิกทั่วประเทศ อีกทั้งสามารถรองรับการเชื่อมระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศกับกระทรวงศึกษาธิการได้

กัลยรัตน์ : ข่าว/ภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ