สกสค. รับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า วุฒิสภา
Image

สกสค. รับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า วุฒิสภา

          เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา จัดพิธีมอบโล่รางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า วุฒิสภา ให้แก่หน่วยงาน 75 แห่ง และกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัล 10 โครงการ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานใน 10 โครงการ ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จากผลงาน โครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564 โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธานในพิธี

          นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. มอบหมายนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นผู้รับมอบโล่รางวัลดังกล่าว และนางอนิณทรา คณวิวัฒนกูล ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการ ร่วมงานครั้งนี้ด้วย


กัลยรัตน์ : ข่าว

นุชรี : ภาพ

ภาณุวัฒน์ : อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ