สกสค. ร่วมกิจกรรมเสมาสามัคคีสัมพันธ์ และงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ศธ. ประจำปี พ.ศ.2565
Image

สกสค. ร่วมกิจกรรมเสมาสามัคคีสัมพันธ์

และงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ศธ. ประจำปี พ.ศ.2565

 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ร่วมแสดงแสดงมุทิตาจิตแก่นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

ในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นการแข่งขันกีฬา "เสมาสามัคคีสัมพันธ์ และงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ศธ. ประจำปี พ.ศ. 2565" ซึ่งมีข้าราชการ บุคลากร และพนักงานเจ้าหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการร่วมแข่งขันกีฬาสามัคคี และรับประทานอาหารเย็น โดยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้นำไอศกรีมมาร่วมแจกในงานดังกล่าว ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

นุชรี : ภาพ

ดวงกมล : ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ