สกสค. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับบริษัทบุญถาวรเซรามิค จำกัด
Image

สกสค. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับบริษัทบุญถาวรเซรามิค จำกัด

        เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 สกสค. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU) งานสวัสดิการร้านค้า สถานประกอบการ ส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ บริษัทบุญถาวรเซรามิค จำกัด เพื่อมอบส่วนลดและสิทธิประโยชน์พิเศษให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ โดยมีผู้แทนบริษัท และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


รุ่งทิพย์ : ข่าว /ภาพ/ เว็บไซต์

ภาณุวัฒน์ : กราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ

รูปภาพ