พบปะให้กำลังใจพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์
Image

พบปะให้กำลังใจพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์

         เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายวีระพงษ์ ทองผา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพบปะและให้กำลังพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ช.พ.ค.-ช.พ.ส. มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาและประโยชน์แก่สำนักงานฯ ต่อไป โดยมี นายสงัด ชะนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับดวงกมล : ข่าว

ภาณุวัฒน์ : กราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ