ประชุมตรวจพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วย ช.พ.ค. และระเบียบว่าด้วย ช.พ.ส.ฯ
Image

ประชุมคณะกรรมการตรวจพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วย ช.พ.ค. และระเบียบว่าด้วย ช.พ.ส.ฯ

 

       เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประชุม คณะกรรมการตรวจพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วย ช.พ.ค. และระเบียบว่าด้วย ช.พ.ส. รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการโครงการสวัสดิการ 40/75 (ฉบับที่2) พ.ศ. ... และพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับระเบียบว่าด้วย ช.พ.ค. และระเบียบว่าด้วย ช.พ.ส.

รุ่งทิพย์ : ข่าว/ภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ

รูปภาพ