สกสค. ประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566
Image

ประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566

ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. 


          เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 จำนวน 5 ราย โดยคัดเลือกจากบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานที่สมควรได้รับรางวัล เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 ซึ่งจะมีการมอบรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการวันที่ 1 เมษายน 2566


ดวงกมล : ข่าว/ภาพ/อินโฟกราฟิก

สำนักอำนวยการ

รูปภาพ