ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สนง. การฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข
Image

                        ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สนง. การฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมมาลากุล ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นายอานนท์ ทับเที่ยง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนัก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ให้การต้อนรับ นายประกอบ วงศ์ผลวัต ผู้อำนวยการสำนักงาน ฌกส. พร้อมคณะผู้แทนจากสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข ที่มาเยี่ยมชม และศึกษาดูงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และสำนักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยน และศึกษาแนวทางการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของกิจการฌาปนกิจฯ เพื่อนำความรู้จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ ไปปรับใช้กับหน่วยงานฯ ของตน 


ดวงกมล : ภาพ/ ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ

รูปภาพ