สกสค. ร่วมงานครบรอบ 78 ปี คุรุสภา
Image

สกสค. ร่วมงานครบรอบ 78 ปี คุรุสภา

คุรุสภา สร้างคุณค่าใหม่ของระบบคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและสังคม

ขอแสดงความยินดีนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการฯ สกสค. รับมอบโล่รางวัลผู้มีคุณูปการต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

          เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคคุรุสภา ครบรอบ 78 ปี กำหนดให้มีพิธีบวงสรวงองค์พระพฤหัสบดี พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ฯพณฯ ทวี บุณยเกตุ พิธีทางศาสนา และพิธีมอบโล่ให้แก่ผู้มีคุณูปการต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมพิธี

          ในส่วนของสำนักงานคณะกรมการ สกสค. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา และนายอานนท์ ทับเที่ยง ร่วมพิธีครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. รับมอบโล่รางวัลผู้มีคุณูปการต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบุณเกตุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 


กัลยรัตน์ : ข่าว/ภาพ/อินโฟกราฟิก

สำนักอำนวยการ