สกสค. ร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค จ.พิษณุโลก
Image

สกสค. ร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค “Unlock a better life”

ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก

 

      ดร. อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค“Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 18–19 มีนาคม 2566 ณ ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงาน

      ภายในงานมีการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษา ปรับโครงสร้างหนี้ ไกล่เกลี่ยหนี้ ส่งเสริมการออมและการลงทุน และให้ความรู้ด้านการบริหารและจัดการการเงินจากหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงการคลัง, กระทรวงยุติธรรม, กรมส่งเสริมสหกรณ์, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ, สมาคมธนาคารไทย, สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ, ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารกรุงไทย, กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, สกสค., สคบศ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง

      ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายวิรัช ทองเปรม ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองสิทธิ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สิน พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมและออกบูธ เพื่อให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ไตรมาส และการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค ช.พ.ส. (กรณีพิเศษ) อายุเกิน 35 ปีขึ้นไปแก่ผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้  นายชาย มะลิลา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566

       ผู้สนใจติดตามรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ ทั้ง 2 วัน ได้ที่เพจ ศธ.360 องศา www.facebook.com/MOE360degree และhttps://unlock.moe.go.th/app/main/


รุ่งทิพย์ :  ภาพ / ข่าว / อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร   สำนักอำนวยการ


รูปภาพ