สกสค. ประชุมหลักเกณฑ์การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2566
Image

สกสค. ประชุมหลักเกณฑ์การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2566

 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล และหน่วยงานเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วยนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. ร่วมประชุม

การประชุมดังกล่าว ได้พิจารณา ร่าง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยจะพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับรางวัล และวิธีการคัดเลือกให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.otep.go.th

 

กัลยรัตน์ : ข่าว/ภาพ/อินโฟกราฟิก

สำนักอำนวยการ

รูปภาพ