หารือ กำหนดแนวทางการติดตามทวงหนี้ค้างชำระ
Image

หารือ กำหนดแนวทางการติดตามทวงหนี้ค้างชำระ

             สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการติดตามหนี้ค้างโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. และปรับปรุงข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการติดตามหนี้ค้างชำระโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. (หนี้ไตรมาส) โดยมี ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ มอบแนวทางฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษวราวุธ ตีระนันทน์ นายอาทิตย์ จำปาถิ่น ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ดร.อานนท์ ทับเที่ยง รองเลขาธิการคณะกรรมการ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกำหนดแนวทาง แผนปฏิบัติการ และคู่มือดำเนินการ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


ดวงกมล : ภาพ/ข่าว/อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

สำนักอำนวยการ

รูปภาพ