สกสค. รับมอบร่ม
Image

 สกสค. รับมอบร่ม

           เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 บริเวณหอพัก สกสค. นางสาวอมลภา บุญอยู่ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และพัฒนาลูกค้าบุคลากรภาครัฐ ธนาคารออมสิน พร้อมคณะนำร่มกันแดดขนาดใหญ่มามอบให้กับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อให้บริการสมาชิกและใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยมีนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นตัวแทนรับมอบพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณธนาคารออมสินที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้การต้อนรับและแสดงความขอบคุณ


ดวงกมล : ข่าว/ภาพ/อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

สำนักอำนวยการ

รูปภาพ