รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มครูและคณาจารย์ ได้แก่ นางสาวจินตนา เกตุพิบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์