รางวัลชนะเลิศ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ได้แก่ นางพรรณพร บุญทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร จังหวัดยโสธร
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์