ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สกสค.
Image
Thumbnail
ความร่วมมือแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กับ ธนาคารออมสิน
 11 ก.ค. 2567  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
รายงานการดำเนินกิจการของ ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
 9 ก.ค. 2567  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมและได้รับวุฒิบัตรโครงการส่งเสริมความรู้ทางกฎหมายฯ รุ่น 1 ภาคกลาง
 9 ก.ค. 2567  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. จัดอบรม รุ่น 3 ฟรี 100 ท่าน
 8 ก.ค. 2567  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. จัดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
 6 ก.ค. 2567  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. ร่วมกิจกรรมดนตรีในสวน “รื่นรมย์ สมฤดี 132 ปี กระทรวงศึกษาธิการ”
 5 ก.ค. 2567  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ขอเชิญชวนผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ใส่เสื้อเหลือง ประดับเข็มสัญลักษณ์ 72 พรรษา ตลอดเดือนกรกฎาคม 2567
 5 ก.ค. 2567  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. เปิดพื้นที่อำนวยความสะดวกให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจสมัครประกันอุบัติเหตุ กรมธรรม์คุ้มครองฟรี 90 วัน
 4 ก.ค. 2567  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. สัญจรให้ความรู้ทางด้านกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสมาชิก ช.พ.ค. รุ่น 2 ภาคเหนือ
 29 มิ.ย. 2567  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. จัดประชุมผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อติดตามการดำเนินงานนโยบายและข้อสั่งการของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
 27 มิ.ย. 2567  |   อ่านต่อ...