ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก และวัน เวลา สถานที่ในการสัมภาษณ์
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์