ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่อง พนักงานเจ้าหน้าที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยเหตุเกษียณอายุงานและให้ได้รับเงินบำเหน็จ
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์