ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOUระหว่าง สำนักงาน สกสค. จ.ขอนแก่น กับ 4 บริษัทห้างร้าน
Image


วิดีโอ