ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารหอพัก สกสค. อาคาร ๑ พร้อมพนักงานยกกระเป๋า และพนักงานทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคาร ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์