ผลงานผู้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565
Image