รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ได้แก่ นายทวีทรัพย์ มาละอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์