ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มการพัสดุและอาคารสถานที่
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์