ระดมความคิดวางแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
Image

ระดมความคิดวางแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

          เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุม​ทางไกลผ่านระบบ Cloud Zoom meeting กับ​ผู้บริหาร​ และผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด 77 จังหวัด​ เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมี 2 แนวทาง ได้แก่ แนวทางการรับเรื่องร้องทุกข์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 

          โดยนายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ว่า "ให้มีการตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา​หนี้สินครูและ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​ ​และมีการแบ่ง cluster เพื่อให้ครอบคลุมทั้งประเทศ​ และรองรับเรื่องร้องทุกข์​ที่ส่งอีเมลมาตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้"


ดวงกมล : ข่าว

ผอ.พัฒนี : ภาพ

กัลยรัตน์ : เว็บไซต์

สำนักอำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

รูปภาพ