สกสค. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน. ประจำปี 2565
Image

สกสค. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน. ประจำปี 2565 

          เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน. ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กศน. ให้การต้อนรับและร่วมพิธี ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

           ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน. ด้วย


ดวงกมล : ภาพ/ข่าว

วชิราวุธ : อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ