ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยรอบ สกสค.
Image

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยรอบ สกสค.

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 17:00 น. สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในบริเวณอาคารสำนักงานฯ และอาคารหอพัก สกสค. ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งโดยปกติสำนักงานฯ ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเป็นประจำทุกวัน โดยมีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้า-ออกอาคาร และมีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจ แก่สมาชิกที่ใช้บริการ รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่


ศิรี / เขียนข่าว

ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ / ภาพ

กลุ่มการพัสดุและอาคารสถานที่ สำนักการคลัง