สกสค. ประชุมยกร่างประกาศการคัดเลือก หลักเกณฑ์รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565
Image

สกสค.  ประชุมยกร่างประกาศการคัดเลือก

หลักเกณฑ์รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565

          เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระพฤหัสบดี 1 ชั้น1 อาคารหอพัก สกสค. โดยมี นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ เป็นประธาน อนุกรรมการยกร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565 นาย ยุทธชัย อุตมา เป็นที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ร่วมกันพิจารณายกร่าง ประกาศฯ ครั้งที่ 1/2565 การประชุมดังกล่าว มีมติให้ปรับแก้ร่างประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะของอนุกรรมการ แล้วนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้งก่อนประกาศใช้ต่อไป

 

แสงทิพย์ : เขียนข่าว 

รุ่งทิพย์ : ภาพ

สำนักสวัสดิการ

รูปภาพ