สกสค. ประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆของสำนักงานฯ
Image

สกสค.

ประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆของสำนักงานฯ

          เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 14:30 น. ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประธานกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 8 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางสาวบุญสม เธียรฤกษ์ นางสาวกาญจนา ศรีอาจ เป็นกรรมการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี้ได้บริษัทที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการประกาศผู้ชนะ


                   ศิรี /เขียนข่าว 

                   ศิรี /ภาพ

                   กลุ่มการพัสดุและอาคารสถานที่ สำนักการคลัง

รูปภาพ