ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOUระหว่าง สำนักงาน สกสค. จ.ขอนแก่น กับ 4 บริษัทห้างร้าน
Image

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU 

ระหว่าง สำนักงาน สกสค. จังหวัดขอนแก่น กับ 4 บริษัทห้างร้าน 

        เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงาน สกสค. จังหวัดขอนแก่น นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการ  แทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ ทองผา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ร่วมเป็นเกียรติ  ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเข้าร่วมงานสวัสดิการร้านค้า สถานประกอบการส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ระหว่างสำนักงาน สกสค. จังหวัดขอนแก่น กับ 4 บริษัทห้างร้าน ที่ร่วมโครงการฯ พร้อมกันนี้ยังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการร้านค้า สำนักงาน สกสค. จังหวัดขอนแก่น โดยมี นางสุภาพร ม่วงสุข รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ดวงกมล : ข่าว

ภาณุวัฒน์ : อินโฟกราฟิก

สำนักอำนวยการ

ปิยณัฐ : ภาพ

สำนักพิทักษ์สวัสดิภาพครู

รูปภาพ