สกสค. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
Image

สกสค. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

          เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 91 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี อีกทั้งผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

          ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. ร่วมพิธีครั้งนี้ด้วย


นุชรี : ภาพ

กัลยรัตน์ : ข่าว

ภาณุวัฒน์ : อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ