สกสค. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ศธ.
Image

สกสค. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ศธ.

     เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ศธ. เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงถึงพลังความจงรักภักดี ร่วมแรงร่วมใจ เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป้นประธานในพิธี อีกทั้ง ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ

     ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายวีระพงษ์ ทองผา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ดังกล่าว อาทิ ทาสีขอบบาทวิถีสนามหญ้าหน้าอาคารราชวัลลภ ปรับภูมิทัศน์ บำรุงรักษาต้นไม้ และเก็บขยะ ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ศธ. ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยรุ่งทิพย์ : ภาพ / ข่าว / กราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ

รูปภาพ