สกสค. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
Image

สกสค. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

       กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 โดยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และบุคลากรองค์กรในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการร่วมพิธี

        นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. ร่วมพิธี ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้นิมนต์พระสงฆ์รับบาตร จำนวน 89 รูป พร้อมจัดรถตู้ รับ – ส่งพระสงฆ์ ในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ


กัลยรัตน์ : ภาพ/ข่าว

ภาณุวัฒน์ : อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ