สกสค. หารือร่วมกับออมสิน 2 ประเด็นสำคัญ เพื่อสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
Image

สกสค. หารือร่วมกับออมสิน 2 ประเด็นสำคัญ เพื่อสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

          เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยสำนักบริหารทรัพย์สิน จัดการประชุมหารือร่วมกับธนาคารออมสิน โดยมี ดร.อานนท์ ทับเที่ยง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร สกสค. ร่วมประชุม และตัวแทนจากธนาคารออมสิน นายคเชนทร์ บุญวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ พร้อมด้วยนางสาวอมลภา บุญอยู่ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาดและพัฒนาลูกค้าบุคลากรภาครัฐ 1 และคณะร่วมประชุมหารือในประเด็นการทำประกันสินเชื่อเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหนี้ค้างชำระโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. 

ซึ่งที่ประชุมได้มีการสรุปแนวทางการทำประกันสินเชื่อเงินกู้ ช.พ.ค.- ช.พ.ส. คือหากไม่มีการทำประกันสินเชื่อเงินกู้อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งในส่วนของผู้ให้กู้ ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้กู้เงินตามโครงการฯ 6-7 เห็นควรเร่งให้มีการทำประกันสินเชื่อไว้ สำหรับเงินกู้ตามโครงการอื่นๆ ให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้กู้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้กู้ทุกราย ส่วนการหาแนวทางสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหนี้ค้างชำระโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. (หนี้ไตรมาส) จะร่วมกันสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้กู้ที่ค้างชำระโครงการฯ ในโอกาสต่อไปกัลยรัตน์ : ข่าว/ภาพ/อินโฟกราฟิก

สำนักอำนวยการ

 

รูปภาพ