สกสค. เตรียมการการเพิ่มช่องทางการชำระเงินออนไลน์
Image

สกสค. เตรียมการการเพิ่มช่องทางชำระเงินออนไลน์

       เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ดร.อานนท์ ทับเที่ยง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายอาทิตย์ จำปาถิ่น ที่ปรึกษาเลขาฯ สกสค. สำนัก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด และธนาคารกรุงไทย ประชุมเตรียมการการเพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ เช่น Netbanking  ตู้ ATM รวมถึงเคาร์เตอร์ธนาคาร โดยมี สำนักงาน สกสค. จังหวัด นำร่อง 7 จังหวัด คือ ราชบุรี นครศรีธรรมราช สระแก้ว นนทบุรี ปทุมธานี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายแก่สมาชิก คาดว่าเริ่ม 1 พฤษภาคม 2566 สำหรับจังหวัดนำร่อง 2 จังหวัดแรกคือ ราชบุรี และนครศรีธรรมราช ตามด้วย 5 จังหวัด คือ สระแก้ว ปทุมธานี นนทบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


สำนัก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. - ภาพ

รุ่งทิพย์ - ข่าว/กราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ