สกสค. ร่วมงาน Open House กรมส่งเสริมการเรียนรู้
Image

สกสค. ร่วมงาน Open House กรมส่งเสริมการเรียนรู้

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และเปิดงาน Open House กรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจาก ศธ. ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในกำกับ ร่วมพิธี การจัดงานดังกล่าว เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริหารและบุคลากรทุกประเภททุกระดับในกระทรวงศึกษา รวมถึงหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่าย ตลอดจนสาธารณชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 และการจัดตั้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้รวมถึงบทบาทภารกิจกรมส่งเสริมการเรียนรู้

ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยผู้บริหาร สกสค. ร่วมพิธีในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ อาคารบริเวณหน้าอาคารกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ

 

กัลยรัตน์ : ภาพ/ข่าว/อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ


รูปภาพ