ประกาศขยายระยะเวลาการรับเงินสนับสนุนการจัดทำผลงานการประกวดสื่อมัลติมีเดียฯ
Image

ขยายระยะเวลาการรับเงินสนับสนุนการจัดทำผลงานการประกวดสื่อมัลติมีเดีย

ในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิดีโอ


           ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานรอบแรกการประกวดสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิดีโอ ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2566 โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก สามารถติดต่อขอรับเงินสนับสนุนการจัดทำผลงานการประกวดสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิดีโอ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 14.30 น. นั้น

           เพื่อให้มีการติดต่อขอรับเงินสนับสนุนดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ขยายระยะเวลาการรับเงินสนับสนุนการจัดทำผลงานการประกวดสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิดีโอ ครั้งที่ 1 และการรับเงินสนับสนุนการจัดทำผลงานฯ ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 8 กันยายน 2566 แบบฟอร์มการขอรับเงินและวิธีการกรอกตามตัวอย่าง ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. (ประกวดสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิดีโอ) เลขที่ 128/1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0 2105 4987 ต่อ 1700คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์

รูปภาพ