รมช.ศธ. ตรวจเยี่ยม "สกสค."
Image

รมช.ศธ. ตรวจเยี่ยมสกสค.

      นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และรับฟังแนวทางการดำเนินงาน โดยมี นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวต้อนรับและสรุปภารกิจของ สกสค. พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

      รมช.ศธ. กล่าวว่า ขอชื่นชมแนวทางการดำเนินงานของ สกสค. ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับสมาชิก และขอให้เราร่วมมือกันแก้ปัญหา ทำงานเป็นทีมเดียวกันอย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเดินหน้าไปด้วยกัน ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการจะยึดแนวทางตามนโยบายของ รมว.ศธ. เป็นสำคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเห็นผลสำเร็จโดยเร็วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.รุ่งทิพย์ : ภาพ / ข่าว/ กราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารฯ   สำนักอำนวยการ

รูปภาพ