สกสค. ร่วมกับ CP ALL มอบทุนการศึกษาให้บุตร หลาน ญาติของครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567
Image